Br. 8 –  Pandavventura  14 dana / 14 noćenja

U PRIPREMI

 Srbija – BiH – Crna Gora – Bugarska – Rumunija

PANDAVVENTURA  BALKAN  14 dana/ 14 noćenja

Tura kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Bugarsku i Rumuniju